Få boligadvokatens hjælp til at fortage det rette valg af bolig

30 april 2022 Astrid Pedersen

advertorial

Hvis du gerne vil minimere risikoen for ærgrelser og økonomisk tab i fremtiden bør du få en boligadvokat til at hjælpe dig i forbindelse med køb af hus eller lejlighed. Det er nemlig ikke altid du kan regne med at ejendomsmægleren har fortalt dig hele sandheden omkring boligen.

Der kan sagtens skjule sig forhold som ville kunne påvirke din beslutning om køb, i den til boligen hørende dokumentation. Det drejer sig for eksempel om foreningens budgetter og regnskaber. Og overlader du gennemlæsning af disse til en dygtig advokat er du garanteret den mest kvalificerede rådgivning.

Lad din boligadvokat forestå opdatering og tinglysning af dit skøde

En bolighandel er ikke afsluttet med en underskrift på slutsedlen. Selv om du måske vil mene at salgsaftalen er rigelig dokumentation for dit ejerskab over boligen er det mindst lige så vigtigt at få opdateret det til boligen hørende skøde. Skødet er nemlig den eneste offentligt tilgængelige bevis på boligens aktuelle ejerforhold.

eboligadvokat

Alle kan via det online tinglysningsregister skaffe sig adgang til oplysningerne om en bolig. Derfor benyttes tinglysningsregistret i forbindelse med udstedelse af lån i boligen. Det betyder at forrige ejer kan optage lån i din bolig hvis ikke skødet er ført a jour med dine oplysninger.

Er han eller hun rigtig fræk kan vedkommende faktisk sælge boligen én gang til, og score dobbelt fortjeneste. Og derfor er det vigtigt at skødet til hver en tid er opdateret og tinglyst efter alle gældende forskrifter.

Det er en god idé at overlade denne procedure til din boligadvokat. Så er du nemlig sikker på at den bliver udført korrekt, og at oplysningerne i dit skøde til hver en tid er aktuelle og retvisende.

Find din boligadvokat online

Du kan med fordel finde din nye boligadvokat hos eBoligadvokat – klik ind og læs mere på eBoligadvokat.dk

Flere Nyheder